ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนะขี้นแบล็กลิสต์ครูทุจริตไม่ให้กลับมาเป็นครู
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนะขี้นแบล็กลิสต์ครูทุจริตไม่ให้กลับมาเป็นครู

แนะขี้นแบล็กลิสต์ครูทุจริตไม่ให้กลับมาเป็นครู

จากการสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่อง "เหลียวหลัง แลหน้า..ทิศทางการผลิตครูวิทยาศาสตร์" ที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(มก.) เมื่อเร็ว ๆ นี้ รศ.นพ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.)กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การปฎิรูประบบการผลิตครูของประเทศไทย” ว่า ขณะนี้สังคมมองว่า คุณภาพของเด็กจะเกิดขึ้นหรือไม่ขึ้นอยู่กับครู หมายความว่า ถ้าเด็กไม่เก่งก็เกิดจากครูไม่เก่ง ขณะที่ครูไม่เก่งนั้น เกิดจากสถาบันผลิตครู หรือ ครูของครูไม่เก่ง ดังนั้นคณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ จึงจำเป็นต้องรับผิดชอบในการผลิตครูให้มีคุณภาพมากขึ้น


 รศ.นพ.กำจร กล่าวต่อไปว่า สำหรับแนวทางการปรับแผนการรับนิสิต/นักศึกษาสาขาวิชาชีพครูนั้น มีประเด็นสำคัญ ได้แก่ จำนวนความต้องการครูในอนาคตจะต้องมีข้อมูลจริง และเป็นข้อมูลที่ตรงกันทุกฝ่าย ทั้งผู้ใช้และผู้ผลิต แต่เวลานี้ข้อมูลยังไม่ตรงกันทำให้แผนการผลิตทำได้ยาก ดังนั้นจึงควรปรับแผนการผลิตครูตั้งแต่ปีการศึกษา2558 เป็นต้นไป โดยปรับลดจำนวนรับนิสิตนักศึกษาครูลง ขณะเดียวกันสถาบันผลิตครูก็ต้องปรับวิธีการผลิตโดยเน้นความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรปัจจุบัน เพื่อรองรับหลักสูตรใหม่ การเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ รวมถึงต้องปรับข้อสอบสำหรับคนที่เรียนครูจากที่เคยเน้นแบบปรนัยให้เน้นแบบ อัตนัยมากขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ เพราะข้อสอบปรนัยจะเน้นการเดามากกว่าคิดวิเคราะห์ ทั้งนี้เพื่อให้บัณฑิตที่จบไปเป็นครูแล้วสามารถออกข้อสอบที่เน้นการคิด วิเคราะห์ของลูกศิษย์ได้

 “การผลิตครูในปัจจุบันเน้นผลิตจำนวนมากแล้ว ปล่อยให้แข่งขันกันเอง ใครเก่งได้เป็นครู ใครสอบไม่ได้ก็ไปทำอาชีพอื่น ถือเป็นการสูญเสียทรัพยากรอย่างมาก แต่โครงการครูมืออาชีพจะเป็นโครงการที่สามารถดึงคนเก่งเข้ามาเป็นครูได้จริง เพราะจบแล้วมีงานทำ ทำให้เด็กเก่งรู้สึกว่าตัวเองมีความมั่นคงในชีวิต และหันมาเรียนวิชาชีพนี้มากขึ้น แต่ก็ยังมีปัจจัยที่ทำให้เด็กส่วนหนึ่งไม่มาเรียนครู เพราะไม่อยากไปเป็นครูสอนในโรงเรียนไกลบ้าน หรือถิ่นทุรกันดาร ขณะเดียวกันการรับครูของเขตพื้นที่การศึกษาก็ยังมีระบบเส้นสายคอร์รัปชั่น ดังนั้นถ้าไม่มีการปรับปรุงระบบการรับครูต่อให้ผลิตครูที่มีคุณภาพ ก็จะไม่ได้คนเก่งมาสอนในระบบการศึกษาอยู่ดี”รองเลขาธิการ กกอ.กล่าวและว่า นอกจากนี้สถาบันฝ่ายผลิตครูจะต้องสอนให้คนที่จะออกมาเป็นครูมีคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์ เพราะเป็นเรื่องสำคัญ และหากพบว่าครูคนใดทุจริตก็น่าจะขึ้นบัญชีดำไม่ให้กลับมาอยู่ในวงการครูอีก เช่น กลุ่มที่ผ่านการสอบครูผู้ช่วยแต่ทุจริต เพราะครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติ และสอนเด็กให้มีความซื่อสัตย์ หากปล่อยคนเหล่านี้มาสอนอีก ผู้ปกครองจะไม่เชื่อถือว่าจะสามารถสอนลูกให้เป็นคนดีได้

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้