ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : หนังสือเตรียมสอบวิศวกรปฏิบัติการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

หนังสือเตรียมสอบวิศวกรปฏิบัติการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบวิศวกรปฏิบัติการกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

ความรู้เกี่ยวกับปิโตรเลียม

กระบวนการผลิตปิโตรเลียม

- ความรู้เกี่ยวกับกลศาสตร์ของไหล

- แนวข้อสอบวิศวกรปิโตเลียม กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

- ความรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ PETROLEUM

- พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550

- ความรู้เกี่ยวกับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย

 สาคขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี 
เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  [email]decho.by@hotmail.com
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ และ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ รวม 6 อัตรา (13 ธ.ค.55-4 ม.ค.56)

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ และ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ รวม 6 อัตรา (13 ธ.ค.55-4 ม.ค.56)

 
ชื่อตำแหน่ง : วิศวกรปฏิบัติการ และ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 11,680-12,850 หรือตามที่ อ.ก.พ.กระทรวงจะกำหนด บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2556
เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 218.09 KB )
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
5.    ปิโตรเลียมเกิดขึ้นได้อย่างไร
ก.     เกิดจากการทับถมกันของซากพืช ซากสัตว์ในยุคดึกดำบรรพ์ที่ตายไปเป็นเวลานานนับล้านๆปี และถูกย่อยสลายด้วยแบคทีเรีย ภายใต้แรงกดทับของเปลือกโลกและชั้นหินที่มีความดันและอุณหภูมิที่เหมาะสม
ข.    เกิดจากปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันระหว่างก๊าซอะเซติลีนกับรังสีแอลฟา
ค.    เกิดจากการทับถมกันของซากพืชที่ตายเป็นเวลานานนับล้านๆปีภายใต้แรงดันของชั้นเปลือกโลกและชั้นหิน ที่มีความดันและอุณหภูมิที่เหมาะสม
ง.    เกิดเกิดจากการทับถมกันของซากพืชที่ตายเป็นเวลานานนับล้านๆปีภายใต้แรงดันของชั้นเปลือกโลกและชั้นหิน ที่มีความดันและอุณหภูมิที่เหมาะสม
ตอบ ข้อ ก.เกิดจากการทับถมกันของซากพืช ซากสัตว์ในยุคดึกดำบรรพ์ที่ตายไปเป็นเวลานานนับล้านๆปี และถูกย่อยสลายด้วยแบคทีเรีย ภายใต้แรงกดทับของเปลือกโลกและชั้นหินที่มีความดันและอุณหภูมิที่เหมาะสม
6.    ประเทศไทยเริ่มการสำรวจหาปิโตรเลียมที่ใดเป็นแห่งแรก
ก.    แหล่งฝางและจังหวัดกาฬสินธุ์
ข.    แหล่งไชยปราการและจังหวัดอุบลราชธานี
ค.    อ่าวไทย
ง.    แหล่งน้ำพองและแหล่งบงกช
ตอบ ข้อ ก. แหล่งฝางและจังหวัดกาฬสินธุ์
7.    ชั้นหินเนื้อแน่นและชั้นหินเนื้อพรุนประกอบกันเรียกว่าอะไร
ก.    ชั้นหินต้นกำเนิด                    ข.  ชั้นหินรวม
ค.    ชั้นหินกักเก็บ                    ง. แหล่งกักเก็บ
ตอบ  ง.แหล่งกักเก็บ
8.    ขั้นตอนการพัฒนาปิโตรเลียมประกอบด้วย a ขอกำหนดพื้นที่ b ประเมินปริมาณสำรอง c ตรวจสอบปริมาณ d วิเคราะห์การลงทุนและวางแผน e เจาะหลุมประเมินผล จงเรียงลำดับขั้นตอนการพัฒนาปิโตรเลียมให้ถูกต้อง
ก.    a e c d b                     ข. e b a d c
ค.   c e b d a                     ง. d a b e c      
ตอบ ข้อ ข. c e b d a9.    ในกระบวนการผลิตน้ำมันดิบ จะมีการนำน้ำมันผ่าน Heater เพื่อให้เกิดผลอย่างไร
ก.    เพื่อแยกก๊าซออกจากน้ำมันดิบ
ข.    เพื่อให้น้ำมันดิบไม่แข็งตัวเป็นไข
ค.    เพื่อแยกน้ำออกจากน้ำมันดิบ
ง.    เพื่อให้น้ำมันดิบมีความหนาแน่นมากขึ้น
ตอบ ข้อ ข. เพื่อให้น้ำมันดิบไม่แข็งตัวเป็นไข
10.    กระบวนการกลั่นแยกน้ำมันดิบเรียกว่าอย่างไร
ก.    การแยกส่วน                ข.การกลั่นแยกน้ำมัน            
ค.   การลำดับส่วน                ง.การกลั่นลำดับส่วน
ตอบ ข้อ ง. การกลั่นลำดับส่วน
11.    ข้อใดไม่ใช่ผลประโยชน์ของรัฐจากการประกอบกิจการปิโตรเลียม
ก.    ค่าอนุญาตสัมปทาน             ข. ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ
ค.   ค่าภาคหลวง                 ง. ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
ตอบ ข้อ ข. ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ
12.    ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียมส่วนที่หนักที่สุดคืออะไร
ก.    น้ำมันเบนซิน                ข. น้ำมันดีเซล
ค.   น้ำมันเตา                    ง.ยางมะตอย
ตอบ ข้อ  ง. ยางมะตอย
13.    ประเทศไทยมีผลผลิตปิโตรเลียมต่อวันชนิดใดมากที่สุด
ก.    น้ำมันดิบ                 ข. ก๊าซธรรมชาติ
ค.    ก๊าซธรรมชาติเหลว             ง. LPG
ตอบ ข้อ ก. น้ำมันดิบ
14.    วิศวกรปิโตรเลียมเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในข้อใด
ก.    สำรวจหาวิธีการที่จะผลิตน้ำมันดิบหรือก๊าซธรรมชาติจากแหล่งปิโตรเลียมที่สำรวจพบ
ข.    สำรวจหาและ/หรือออกแบบวิธีการที่จะผลิตก๊าซธรรมชาติจากแหล่งปิโตรเลียมที่สำรวจพบ
ค.    ออกแบบวิธีการที่จะผลิตน้ำมันดิบหรือก๊าซธรรมชาติจากแหล่งปิโตรเลียมที่สำรวจพบ
ง.    สำรวจหาและ/หรือออกแบบวิธีการที่จะผลิตน้ำมันดิบหรือก๊าซธรรมชาติจากแหล่งปิโตรเลียมที่สำรวจพบ
ตอบ ข้อ ง.สำรวจหาและ/หรือออกแบบวิธีการที่จะผลิตน้ำมันดิบหรือก๊าซธรรมชาติจากแหล่งปิโตรเลียมที่สำรวจพบ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้