ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : หนังสือเตรียมสอบ พนักงานธุรการ3 กฟน.การไฟฟ้านครหลวง
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

หนังสือเตรียมสอบ พนักงานธุรการ3 กฟน.การไฟฟ้านครหลวง

1. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศพระราชบัญญัติไฟฟ้านครหลวง (ฉบับที่
2 )  เมื่อ

-  วันที่
14 กรฎาคม
พ.ศ.
25302. ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พระราชบัญญัติไฟฟ้านครหลวง (ฉบับที่
2

-  พลเอก ป. ติณสูลานนท์3. คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีจำนวน

- ไม่น้อยกว่า
5 คน แต่ไม่เกิน 9 คน4. ในกรณีที่มีความจำเป็น
ให้รัฐมนตรีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อแต่งตั้งกรรมการเพิ่มได้ แต่ต้องไม่เกิน

-
15
คน5. เมื่อการไฟฟ้านครหลวงมีความจำเป็นที่จะต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้ในระบบการส่งหรือการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า

ข 
ให้ดำเนินการคืนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์6. ผู้ขัดขวางการกระทำของการไฟฟ้านครหลวงหรือพนักงาน
มีความผิดต้องโทษ

- จำคุกไม่เกิน
6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000
บาท7. ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง ฉบับที่
3

-  อานันท์  ปันยาชุน8. ผู้รักษาการพระราชบัญญัตินี้

-  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย9. เงินสำรองของการไฟฟ้านครหลวง
ให้ประกอบด้วย

- เงินสำรองเผื่อขาดและเงินสำรองอื่นๆตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร10. ประธานกรรมการและกรรมการได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง

-
6
ปี11. สำหรับกรรมการในวาระเริ่มแรกเมื่อครบกำหนดกี่ปี
จึงให้ออกจากตำแหน่งกึ่งหนึ่งโดยวิธีจับสลาก

3 ปี12. การไฟฟ้านครหลวงจัดทำงบประมาณประจำปี  แยกเป็น

- งบลงทุนและงบทำการ13. งบลงทุนให้นำเสนอใคร
เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบ

-  คณะรัฐมนตรี14. งบทำการมให้นำเสนอใคร
เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบ

-  คณะรัฐมนตรี15. ประเภทงานส่วนที่สำคัญมีการสอบบัญชีภายในเป็นประจำ
และมีสมุดบัญชีลงรายการ คือ

-  การรับและจ่ายเงิน  และ 
สินทรัพย์และหนี้สิน16. ผู้สอบบัญชีมีสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของการไฟฟ้านครหลวงมีอำนาจ


- ตรวจสอบสรรพ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพนักงานธุรการ กฟน.การไฟฟ้านครหลวงใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง
แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
สรุปพระบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

- แนวข้อสอบการบริหารสำนักงานสมัยใหม่
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- การเขียนหนังสือราช

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย   

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +VCD การสอบสัมภาษณ์ + VCD ติวคณิตศาสตร์ราคา 679 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย 
สาคขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์
 
โอนเงินแล้วแจ้งที่ 
[email]decho.by@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้