ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : หนังสือเตรียมสอบตำรวจ กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) 2556
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

หนังสือเตรียมสอบตำรวจ กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) 2556

รายละเอียดการสมัครสอบ
กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.)

จำหน่ายเอกสารข้อสอบพลตำรวจ กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) 

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก

      - แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปทางคณิตศาสตร์ 

- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

- แนวข้อสอบวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

- แนวข้อสอบจรยธรรมและกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 

- แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ

- แนวข้อสอบเก่าพลตำรวจ ปี 2555


สนใจสั่งซื้อมาที่   [email]decho.by@hotmail.com

ไฟล์เอกสารส่งทางเมล ชุดละ   399 บาท

VCD +หนังสือ ติวชุดละ 2500 บาท รวมค่าส่ง EMS

หนังสือ + MP3 ราคา 679 รวมค่าส่ง EMS

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
      เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย สาขาบิ๊กซีขอนแก่น  
      ชื่อบัญชี  เดโช  พระกาย
      โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่  085-0127724


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1.สารสนเทศ หมายถึงอะไร
ก.  ข้อมูลข่าวสารที่มีการประมวลผลอย่างเป็นระบบ            
ข. ข้อมูลจากแฟ้มบันทึก
ค. การสื่อสารโทรคมนาคมภายในประเทศ
ง. ข้อมูลข่าวสารที่กระจัดกระจายอยู่ในระบบ
ตอบ  ก     สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่นำมาประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และเสนอออกมาในรูปแบบที่ผู้ใช้ให้รู้ความหมาย
2.  เทคโนโลยีที่ใช้ในระบบสารสนเทศ มีขั้นตอนเป็นไปตามข้อใด
ก. จัดเก็บข้อมูล    ประมวลผล แสดงผล เผยแพร่        
ข. รวบรวมข้อมูล แสดงผล เผยแพร่
ค.  ประมวลผล จัดเก็บข้อมูล แสดงผล บรรยาย ประมวลผล แสดงผล            
ง. บรรยาย ประมวลผล แสดงผล
ตอบ ก     การจัดเก็บ ประมวลผล แสดงผล เผยแพร่    
3.  ผู้เขียนโปรแกรมระบบเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
ก. System Analyst            
ข. System Programmer
ค. Programming            
ง.  Application Program
ตอบ ข    System Programmer คือผู้ทำหน้าที่ดูแลควบคุมและบำรุงชุดคำสั่งระบบงานคอมพิวเตอร์ ให้มีความสามสามารถและพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ช่วยแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
4. หน่วยประมลผลกลางมีหน้าที่อย่างไร
ก. ประมวลผลตามคำสั่งที่เขียนไว้ในโปรแกรม            
ข. รับข้อมูลโดยติดต่อกับหน่วยความจำภายในเครื่อง
ค. ติดต่อรับส่งข้อมูลกับผู้ใช้โดยผ่านหน่วยรับส่งข้อมูลและหน่วยแสดงผล            
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ     ง.หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU ) ทำหน้าที่ที่สำคัญ 2    ประการด้วยกัน คือ  1. ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ภายในคอมพิวเตอร์ โดยหน่วยที่เรียกว่า Central Unit ในที่นี้รวมถึงการส่งและรับข้อมูลด้วย  2. คำนวณและประมวลผลโดยส่วนที่เรียกว่า Arithmetic/Logic Unit
5. หน่วยความจำ ROM เป็นหน่วยความจำแบบใด
ก. หน่วยความจำแบบปกติ        ข. หน่วยความจำถาวร
ค. ลบเลือนได้                ง. ไม่สามารถลบเลือนได้
ตอบ ข.    ROM  ย่อมาจาก Read Only  Memory เป็นหน่วยความจำที่เก็บข้อมูลแบบถาวรผู้ใช้ไม่สามารถเขียนข้อมูลลงไปในรอมได้    
6. Windows XP คืออะไร
ก.  โปรแกรมการสร้างงานเอกสาร            
ข. โปรแกรมระบบปฏิบัติการ
ค. โปรแกรมเชื่อมโยง
ง. โปรแกรมประยุกต์
ตอบ ข    เป็นโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Operation System)
7. GUI ย่อมาจาก อะไร
    ก. Graph  User  Icon            ข. Graph and Unit Internal
ค. Graphical User Interface        ง. Graphical User Icon
ตอบ    ค. Graphical User Interface
8. ข้อใดไม่ใช่การวิเคราะห์และกำหนดขอบเขตของปัญหา / งาน
    ก. ความต้องการของระบบ        ข. กำหนดองค์ประกอบของโปรแกรม
    ค. การรวบรวมข้อมูล            ง. การตรวจสอบข้อผิดพลาดจากการเขียนโปรแกรม
    ตอบ    ง. การตรวจสอบข้อผิดพลาดจากการเขียนโปรแกรม
9.ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการออกแบบขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม
    ก. การทดสอบผลลัพธ์ที่ได้จาก Algorithm
    ข. การออกแบบข้อมูลนำเข้า
    ค. การแบ่งหน้าที่หลักของโปรแกรมออกเป็น Module ต่างๆ
    ง. การออกแบบ Algorithm ให้แต่ละ Module
    ตอบ    ข. การออกแบบข้อมูลนำเข้า
10. Output ต้องกำหนดรายละเอียดอะไรบ้าง
    ก. กำหนดวัตถุประสงค์ของโปรแกรมและผลลัพธ์
    ข. กำหนดวัตถุประสงค์ของโปรแกรมและปัญหา
    ค. กำหนดปัญหาของโปรแกรมและผลลัพธ์
    ง. กำหนดปัญหาของโปรแกรมและรายละเอียด
    ตอบ    ก. กำหนดวัตถุประสงค์ของโปรแกรมและผลลัพธ์
11. Input  ต้องพิจารณาจากอะไรบ้าง
    ก. Item                    ข. Data
ค.  Output                ง. Problem
ตอบ    ค.  Output
12.ข้อใด ไม่ใช่ กระบวนการรวบรวมข้อมูล
    ก. การสังเกต                ข. การสัมภาษณ์
    ค. แบบสอบถาม                ง. การวิเคราะห์
    ตอบ    ง. การวิเคราะห์
13. ข้อใดคือความหมายของคำว่า Pseudo code
    ก. คือการออกแบบขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม
    ข. คือการเขียน Algorithm โดยสัญลักษณ์หรือรูปภาพ เพื่ออธิบายการทำงานของโปรแกรมแทน
         ข้อความเพื่อสื่อความหมายให้ง่ายและสะดวก
    ค. คือการเขียน Algorithm โดยใช่ภาษาอังกฤษที่สื่อความหมายต่างๆ สามารถแปลงเป็นโปรแกรม
        ได้ง่าย
    ง. คือการลงรหัสเพื่อให้โปรแกรมสามารถทำงานได้
    ตอบ    ข. คือการเขียน Algorithm โดยสัญลักษณ์หรือรูปภาพ เพื่ออธิบายการทำงานของ
         โปรแกรมแทนข้อความเพื่อสื่อความหมายให้ง่ายและสะดวก
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
1.    There _______ many pictures on the wall.
1)  is                 2)  are              3)  was              4)  has been
ตอบ    2)  are
    Manya picures เป็นคำนามพหูพจน์ก็ตอบกริยาพหูพจน์คือ are  หรือเดาจากตัวเลือกมีพหูพจน์ตัวเดียว  ให้เดาแบบนี้ก็ได้ค่ะ
2.    Both the manager and the sales representative _______ in the meeting.
1)  are                 2)  was              3)  is              4)  has been
ตอบ    1)  are
4.    Both จะตามด้วยคำนามพหูพจน์เสมอจึงตอบกริยาพหูพจน์ are
Everyone in the office _______ filing the documents.
1)  are                 2)  is              3)  were              4)  have been
ตอบ    2)  is
    ขึ้นต้นด้วย Everyone ให้ตอบกริยาเอกพจน์ คือ is
5.    My nephew and I _______ seen that movie many times.
1)  has seen             2)  sees              3)  have seen              4)  will see
ตอบ    3)  have seen
    ประธานแสดงถึง 2 คนหรือหลานของฉันและฉัน  ตอบกริยาพหูพจน์
6.    Every boy and girl in this school _______ talking about the party.
1)  were                 2)  have been          3)  was              4)  are
ตอบ    3)  was
    ขึ้นต้นด้วย Every ไม่ต้องสนใจคำนามให้ตอบกริยาเอกพจน์คือ was
7.    Neither of the reporters _______ allowed to interview the Prime Minister.
1)  was                 2)  have been          3)  were              4)  are
ตอบ    1)  was
    ขึ้นต้นด้วย Neither of + นามพหูพจน์ + กริยาเอกพจน์ คือ was
8.    The author and lecturer _______ arriving tonight.
1)  was                 2)  are              3)  were              4)  is
ตอบ    4)  is
    มี the ตัวเดียวตอบกริยาเอกพจน์และท้ายประโยคแสดงอนาคตใช้ปัจจุบัน is
9.    A plastic box of chocolate _______ in the refrigerator.
1)  have been             2)  were              3)  is              4)  are
ตอบ    3)  is
    กริยาผันตามหน้า of คือ A plastic box ตอบกริยาเอกพจน์ คือ is
10.    All of the water _______ contaminated.
1)  have been             2)  were              3)  is              4)  are
ตอบ    3)  is
    กริยาผันตามคำนาม the water ตอบกริยาเอกพจน์คือ is
11.    Some of the bread _______ left in the storeroom.
1)  were                 2)  are              3)  have been          4)  is
ตอบ    4)  is
    ขึ้นต้นด้วยปริมาณ some กริยาผันตามคำนาม bread ตอบกริยาเอกพจน์คือ is
11.    Three - quarters of the world _______ covered with water.
1)  is                 2)  were              3)  are              4)  have been
ตอบ    1)  is
    เลขเศษส่วนกริยาผันตามคำนาม the world คือ is
12.    Either Jill or the sisters _______ playing with toys.
1)  has been             2)  is              3)  was              4)  are
13.    Neither the flight attendants nor the captain _______ ready for the flight.
1)  are                 2)  is              3)  have been          4)  were
ตอบ    2)  is
    สูตร Neither ....... nor ....... กริยาผันตาม the captain ตอบกริยาเอกพจน์คือ is
14.    Not only you but I also _______ to get the award.
1)  are                 2)  is              3)  am              4)  were
ตอบ    3)  am
    สูตร Not only ....... but also ....... กริยาผันตามนามที่ใกล้คือ I ก็ตอบ am
15.    Two months _______ ideal for a trip around the world.
1)  is                 2)  have been          3)  are              4)  were
ตอบ    1)  is
    ระยะเวลา  ตอบกริยาเอกพจน์คือ is
16.    The Canterbury Tales _______ written long time ago.
1)  is                 2)  has been          3)  was              4)  were
ตอบ    3)  was
    ประธานเป็นชื่อหนังสือนิทาน  นิยาย  ถึงแม้จะใช้ตัวอักษรใหญ่ก็ตอบกริยาเอกพจน์และมี long time ago เป็นอดีตก็ตอบ was
17.    Star Wars _______ a fascinating movie.
1)  are                 2)  have been          3)  is              4)  were
ตอบ    3)  is
    ชื่อภาพยนตร์  ชื่อหนังสือพิมพ์  ตอบกริยาเอกพจน์ คือ is
18.    A number of actors _______ rehearsing at the moment.
1)  has                 2)  are              3)  was              4)  is
ตอบ    2)  are
    ขึ้นต้นด้วย A number of ตอบกริยาพหูพจน์เสมอ คือ are + V พหูพจน์
19.    The number of female taxi drivers _______ increasing.
1)  is                 2)  were              3)  are              4)  have been
ตอบ    1)  is
    ขึ้นต้นด้วย The number ตอบกริยาเอกพจน์คือ is
20.    My sister usually _______ to her office every day.
1)  walk                 2)  walks              3)  walked              4)  walking
ตอบ    2)  walks
    เห็นคำว่า usually ตอบ Present Simple = V1 เอกพจน์อย่าลืม ! เติม s
21.    Every winter, sea gulls _______ to the South.
1)  migrated             2)  migrate              3)  migrates              4)  be migrated
ตอบ    2)  migrate
    เห็นคำว่า every winter ทุกฤดูหนาว ตอบ Present Simple = V1 และประธานเป็น sea gulls ตอบกริยาพหูพจน์ คือ migrate
22.    Most RU students _______ six days a week and have every Sunday off.
1)  studies                        2)  are studying
3)  study                        4)  have studied
ตอบ    3)  study
    เห็นคำว่า every Sunday หรือดูจากคำกริยา have ขนานข้างหน้าก็เป็นปัจจุบันด้วย + ประธานเป็นพหูพจน์ก็ตอบ  กริยาพหูพจน์คือ study
23.    A compass always _______ to the north.
1)  point                 2)  pointing          3)  points              4)  were having
ตอบ    3)  points
    เห็นคำว่า always ตอบ Present Simple = V1 เอกพจน์ คือ points
24.    Yaya Province _______ in the South.
1)  was                 2)  is              3)  has been              4)  will be
ตอบ    2)  is
    ประโยค “จังหวัดยะลาอยู่ภาคใต้” เป็นจริงในปัจจุบันก็ยังเป็นอยู่ใช้ V1 = is
25.    Lizards _______ reptiles.
1)  are                 2)  were              3)  have been          4)  are being
ตอบ    2)  were
    “กิ้งก่าเป็นสัตว์เลื้อยคลาน” เป็นจริง เช่น เสือเป็นสัตว์สี่เท้า เป็นสัตว์ป่า แบบนี้ให้ใช้ Present Simple Tense เพราะเป็นจริงเสมอ = are
26.    My birthday _______ in a few days.
1)  come                 2)  came              3)  comes              4)  has come
ตอบ    3)  comes
    เห็น in a few days ใน 2-3 วัน เป็นอนาคตใช้ Present Simple แทนได้คือ comes
27.    John _______ for Bangkok tomorrow.
1)  leave                 2)  leaves              3)  left              4)  to leave
ตอบ    2)  leaves
    เห็น tomorrow เป็นอนาคตใช้ Present Simple แทนได้คือ leaves กริยาเอกพจน์เดิมเติม s
28.    The train _______ in a few minutes.
1)  leaves                 2)  could leave          3)  left              4)  has left
ตอบ    1)  leaves
    เห็น a few minutes ใน 2-3 นาที เป็นอนาคต  ตอบปัจจุบันแทนได้คือ leaves
29.    As soon as he arrives at the door, he _______ the bell.
1)  rings                 2)  rang              3)  has rung              4)  is ringing
ตอบ    1)  rings
    เห็น arrives เป็น V1 ก็ตอบขนานปัจจุบันตามคือ V1 = rings
30.    As soon as the sun _______,  he goes out.
1)  shine                 2)  shined              3)  shines              4)  is shining
ตอบ    3)  shines
    เห็น goes เป็นปัจจุบันก็ตอบ V1 = shines
31.    When Tom arrives,  he _______ on the air-conditioner right away.
1)  turn                 2)  turns              3)  tuned              4)  had turned
ตอบ    2)  turns
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้