ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : หนังสือเตรียมสอบตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) 2556
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

หนังสือเตรียมสอบตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) 2556

รายละเอียดการสมัครสอบ
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)

จำหน่ายเอกสารข้อสอบแนวข้อสอบตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก

      - แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปทางคณิตศาสตร์ 

- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

- แนวข้อสอบวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

- แนวข้อสอบจรยธรรมและกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 

- แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ

- แนวข้อสอบเก่าพลตำรวจ ปี 2555


สนใจสั่งซื้อมาที่   [email]decho.by@hotmail.com

ไฟล์เอกสารส่งทางเมล ชุดละ   399 บาท

VCD +หนังสือ ติวชุดละ 2500 บาท รวมค่าส่ง EMS

หนังสือ + MP3 ราคา 679 รวมค่าส่ง EMS

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
      เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย สาขาบิ๊กซีขอนแก่น  
      ชื่อบัญชี  เดโช  พระกาย
      โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่  085-0127724


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
.    ข้อใดปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
    1.    สมชัยไปแจ้งเกิดที่อำเภอหลังคลอดโดยรีบด่วน
    2.    สมหมายไปแจ้งความที่โรงพักเพราะถูกทำร้ายร่างกาย
    3.    สมบูรณ์ไปแจ้งอำเภอหลังจากนายจ้อยตายแล้ว  2  วัน
    4.    สมชายพาลั่นทมไปจดทะเบียนสมรสหลังแต่งงาน  1  ปี
2.    กฎหมายเอกชน  คือข้อใด
    1.    กฎหมายแพ่ง – พาณิชย์
    2.    กฎหมายปกครอง
    3.    กฎหมายรัฐธรรมนูญ
    4.    กฎหมายอาญา
3.    กลุ่มบุคคลคณะใดเป็นที่ปรึกษาของพระมหากษัตริย์
    1.    คณะรัฐมนตรี
    2.    องคมนตรี
    3.    รัฐสภา
    4.     ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
4.    มักมีการกล่าวอยู่เสมอว่า “กฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์”ข้อใดสนับสนุนคำกล่าวนี้
    1.    ประชาชนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
    2.    ผู้รักษากฎหมายไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
    3.    ผู้รักษากฎหมายไม่ปฏิบัติตามกฎหมายด้วยความเที่ยงธรรม
    4.    ต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายใหม่บางมาตรา
5.    บุคคลใดไม่ใช่ผู้เกี่ยงข้องในกระบวนการยุติธรรมโดยตรง
    1.    ตำรวจ
    2.    พนักงานอัยการ
    3.    ศาลและเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์
    4.    เจ้าพนักงานบังคับคดีและเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
6.    ข้อใดสอดคล้องกับคำกล่าวที่ว่า “กฎหมายต้องมาจากรัฏฐาธิปัตย์”
    1.    รัฐต้องบัญญัติกฎหมายไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
    2.    ประชาชนเป็นผู้ตรากฎหมายโดยตรง
    3.    พระมหากษัตริย์ทรงตรากฎหมายขึ้นโดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา
    4.    รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ
7.    ตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย  ฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันประธานรัฐสภา  คือ
    1.    วุฒิสมาชิกผู้ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว
    2.    ประธานสภาผู้แทนราษฎร
    3.    สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนหนึ่งซึ่งมาจากพรรคการเมืองที่ได้รับการ
เลือกตั้งขึ้นมามีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร
    4.    ประธานวุฒิสภา
8.    ศาลคดีเด็กและเยาวชนกลางถือเป็นศาลประเภทใด
    1.    ศาลชั้นต้น
    2.    ศาลอุทธรณ์
    3.    ศาลฎีกา
    4.    ศาลทหาร
9.    กรณีซึ่งกฎหมายยกเว้นโทษให้เป็นกรณีซึ่งกฎหมายบัญญัติว่าเป็นการ
กระทำความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษ  คือ
    1.    เด็กอายุกว่า  7  ปี  แต่ยังไม่เกิน  14  ปี  กระทำการอันกฎหมาย
บัญญัติเป็นความผิด
    2.    ถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม
    3.    การกระทำผิดโดยประมาท
    4.    การกระทำผิดด้วยความจำเป็น  เพราะอยู่ในที่บังคับหรือภายใต้
        อำนาจซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได้


10.    หนี้อาจระงับไปด้วยเหตุดังนี้
    1.    เจ้าหนี้แสดงเจตนาต่อลูกหนี้ว่าจะปลดหนี้ให้
    2.    ลูกหนี้ตาย
    3.    ลูกหนี้ทำสัญญายอมตาย
    4.    ลูกหนี้ล้มละลาย
11.    กฎหมายเมื่อบัญญัติออกมาแล้วไม่ได้ใช้นานๆ มีผลดังนี้
    1.    เสียไปไม่ได้ผล
    2.    ต้องแก้ไขเพิ่มเติมก่อนนำไปใช้
    3.    ยังใช้บังคับได้อยู่เสมอ
    4.    อาจจะใช้ได้ถ้าประชาชนยอมรับ
12.    องค์ประกอบของการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์มีดังนี้
    1.    เอาไป  ทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้ที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย  โดยทุจริต
    2.    เอาไป  ทรัพย์ของผู้อื่นโดยเจ้าของขาดความระมัดระวัง
    3.    เอาไป  โดยฉกฉวยขณะที่เจ้าของทรัพย์ขาดความระมัดระวัง
    4.    เอาไป  ทรัพย์ของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย  โดยเจตนา
13.    ในระหว่างที่บ้านเมืองเกิดการจลาจล  และรัฐบาลต้องประกาศกฎอัยการศึก  
ผู้ใดกระทำความผิดในคดีอาญา  อุกฉกรรจ์  จะต้องขึ้นศาลทหาร  ซึ่งมีผล
อย่างไร
    1.    การตัดสินรวดเร็วแบบทหาร
    2.    ผู้พิพากษาเป็นเจ้ากรมพระธรรมนูญทหาร
    3.    โทษรุนแรงกว่าในเวลาปกติสองเท่า
    4.    ไม่มีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ฎีกาเหมือนเวลาปกติ
14.    สิทธิหรือการกระทำข้อใด  ที่บุคคลธรรมดามีได้  แต่นิติบุคคลไม่อาจมีได้
หรือไม่อาจกระทำได้
    1.    การเป็นเจ้าของทรัพย์สิน
    2.    การเป็นทายาทโดยธรรม
    3.    การทำนิติกรรมสัญญา
    4.    การกระทำความผิดอาญา
15.    นายทองดีไปทำงานต่างจังหวัดแล้วหายสาบสูญเป็นเวลานานเกินกว่ากี่ปี  ทาง
ฝ่ายภรรยาจึงจะมีสิทธิ์ยื่นคำร้อง
    1.    3    ปี            3.    10    ปี
    2.    5     ปี            4.    15    ปี
16.    กฎหมายอาญาและกำหมายแพ่งมีข้อแตกต่างที่สำคัญในเรื่องความเคร่งครัดใน
    1.    การเสนอร่างกฎหมาย
    2.    การตีความกฎหมาย
    3.    การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
    4.    การประกาศใช้
17.    “บุคคลย่อมเสมอภาคภายใต้กฎหมาย” หมายความว่าอย่างไร
    1.    กฎหมายใช้บังคับได้กับทุกคน
    2.    บุคคลที่อยู่ภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกันย่อมได้รับประโยชน์หรือ
ได้รับโทษ เช่นเดียวกัน
    3.    บุคคลมีสิทธิ์ที่จะกระทำการใดๆ ได้ตามใจสมัครเสมอเท่าเทียมกัน
    4.    ไม่มีบุคคลใดมีอำนาจเหนือกฎหมาย
18.    นาย  ก. ยืมเงินนาย  ข.  เป็นเงิน  60  บาท  โดยมิได้ทำสัญญากู้กันไว้  นาย  ก.  ไม่คืนเงินยืมเมื่อถึงกำหนด
    1.    นาย  ข.  ต้องติดตามทวงเงินคืนจาก  นาย  ก.  เอง
    2.    นาย  ข.  ต้องร้องขอต่อศาลเพื่อขอให้ศาลสั่ง  นาย  ก.  คืนเงินให้  นาย  
ข.
    3.    นาย  ข.  ต้องจ้างทนายความให้ช่วยทวงเงินคืนจาก  นาย  ก.
    4.    นาย  ข.  จะฟ้องร้องต่อศาลให้บังคับคดีไม่ได้
19.    การออกกฎกระทรวง  กรณีใดถูกต้อง
    1.    ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา
    2.    ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
    3.    ได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร
    4.    ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกฤษฎีกา
20.    ผู้ใดมียาเสพย์ติดให้โทษประเภทเฮโรอีน  ไว้เพื่อจำหน่าย  ผู้นั้นต้องระวางโทษ
สถานใด
    1.    ประหารชีวิต
    2.    จำคุกตลอดชีวิต
    3.    จำคุก  20  ปี
    4.    ทั้งจำทั้งปรับ
21.    เมื่อบัตรประจำตัวของผู้ถือบัตรคนใดหมดอายุ  ผู้ถือบัตรคนนั้นจะต้องขอมีบัตร
ใหม่ภายในกี่วัน
    1.    60    วัน                2.    90    วัน
    3.    120    วัน                4.    กี่วันก็ได้
22.    ในกรณีจำเลยถูกศาลพิพากษาตัดสินให้ลงโทษปรับเงินเป็นจำนวนหนึ่ง  แต่จำเลยไม่มีเงินเสียค่า ปรับ  จะต้องร้องขอศาลเปลี่ยนโทษปรับเป็นโทษสถานใด
    1.    จำคุก                    2.    กักขัง
    3.    กักกัน                    4.    ริบทรัพย์
23.    ข้อใดเป็นโทษตามประมวลกฎหมายอาญา
    1.    กักขัง                    2.    กักกัน
    3.    ห้ามเข้าเขตกำหนด            4.    คุมตัวไว้ในสถานพยาบาล
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1.    ข้อความใดใช้อักษรย่อผิด
    1.    สุนทรภู่เป็นบุคคลสมัย  ร.1  ถึง  ร.4
    2.    จว.ชลบุรีมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง
    3.    ด.ช. สมทรงเป็นนักเรียนดีเด่น
    4.    พล.อ.เปรม  ติณสูลานนท์  เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของไทย
2.    คำที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดอ่านเหมือนคำว่า หวงแหน
    1.    ให้นางแมวสิบแสนมาแหนแห่
    2.    อย่ากระแนะกระแหนถึงแม่พ่อ
    3.    เห็นแหนลอยล่องให้ท้องธาร
    4.    ฉันเลี้ยงปลานิลให้กินแหน
3.    ข้อใดออกเสียงตัวสะกดของพยางค์หน้าเป็น “อะ” กึ่งเสียงทุกคำ
    1.    อุตลุด  อุปมา  อุปไมย
    2.    สัพยอก  สัปหงก  สัญชาติ
    3.    ผลกรรม  ผลิตผล  ผลาหาร
    4.    ธรรมดา  ธรรมชาติ  ธรรมเนียม
4.    ประโยคขาดความชัดเจนเพราะไม่มีบุพบท
    1.    ถ้าเธอรังแกฉัน ๆ จะฟ้องแม่
    2.    นมแก้วนั้นดื่มเสียให้หมด
    3.    นั่งเก้าอี้เสียทีซิ
    4.    แม่เลี้ยงฉันโต
5.    “..........พระผู้เป็นเจ้าขอจงประทานพรให้..........ข้าด้วยเถิด”  ควรเติมคำบุพบทลงในช่องว่าง
    1.    ดูกร – แด่            3.    ข้าแต่ – แก่
    2.    ดูก่อน – กับ            4.    ดูรา – เพื่อ
6.    ข้อใดคือข้อความของประโยคการิต
    1.    เป็ดว่ายน้ำ
    2.    ไก่ถูกแมวกัด
    3.    มีนักเรียน 20 คน ในชั้นนี้
    4.    เขาบังคับให้คนใช้ทำงานหนัก
7.    ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
    1.    วลี    คือ กลุ่มคำที่เรียงต่อกันอย่างเป็นระเบียบ
    2.    วลี    คือ กลุ่มคำที่มีความหมาย เป็นคำที่เข้าใจแต่ไม่ครบบริบูรณ์
    3.    วลี    คือ ส่วนหนึ่งส่วนใดของประโยค
    4.    วลี    คือ ข้อความที่เป็นประโยคตั้งแต่ 2 ประโยคขึ้นไป
8.    ข้อใด  ไม่ใช่  ประโยค
    1.    สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น
    2.    น้ำใจหญิงเหมือนน้ำกลิ้งบนใบบอน
    3.    เสียทองเท่าหัวไม่ยอมเสียผัวให้ใคร
    4.    ลิ้นกับฟันยังรู้จักกระทบกัน
9.    จรกาหน้าหนูใช้เปรียบเทียบกับอะไร
    1.    คนที่มีลักษณะรูปหน้าเรียวเล็ก
    2.    คนจนแต่ฟุ่มเฟือย
    3.    คนที่เข้าพวกกับใครไม่ได้
    4.    คนที่ชอบลักขโมย
10.    “มีสติรู้ว่าได้พูดอะไรออกไป” ข้อใดให้ความหมายถูกที่สุด
    1.    คิดก่อนพูด
    2.    พูดก่อนคิด
    3.    รู้ว่าพูดอะไรออกไป
    4.    รู้ว่าพูดอะไรและจะมีผลเช่นไร

11.    “คุณธรรมและจรรยามารยาท  เป็นคุณสมบัติสำคัญที่ทุกคนจะต้องมี”  ข้อใดถูกต้องที่สุด
    1.    ทุกคนต้องมีคุณธรรม
    2.    ทุกคนต้องมีจรรยามารยาท
    3.    ทุกคนต้องมีคุณธรรมและจรรยามารยาท
    4.    ทุกคนต้องมีคุณธรรมหรือจรรยามารยาท
12.    ข้อใดไม่ใช้สำนวนต่างประเทศ
    1.    เป็นเวลา  3  วัน  ที่หน่วยกู้ภัยค้นหาผู้ประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตก
    2.    ปัจจุบันประเทศไทยส่งผักและผลไม้ไปจำหน่ายที่อังกฤษและญี่ปุ่น
            เดือนละกว่า  120  ตัน
3.    กระสวยอวกาศดิสคัฟเวอรี่พร้อมด้วยนักบินอวกาศ  7  คน  เดินทางกลับถึงพื้นโลกโดยสวัสดิภาพ
4.    สถานการณ์หวาดผวาโรควัวบ้าซึ่งเกี่ยวข้องกับโรคสมองฝ่อในมนุษย์  ยังคุกคามประเทศเพื่อนบ้านอยู่ขณะนี้
13.    ข้อใดเป็นคำสมาสทุกคำ
    1.    ขัณฑสีมา  สูตรคูณ  อุโบสถศีล  บายศรี
    2.    โอษฐภัย  กลเม็ด  ประภาคาร  องคาพยพ
    3.    ทิพยจักษุ  หิรัญบัตร  เมรุมาศ  ภูมิลำเนา
    4.    รัตติกาล  วัฎจักร  พิพิธพร  ทศนิยม
14.    “ขัด” ในข้อใดมีความหมายต่างจากข้ออื่น
    1.    เมื่อใส่เสื้อควรขัดกระดุมให้เรียบร้อย
    2.    คุณตาขัดมีดไว้ข้างฝาเมื่อเลิกใช้แล้ว
    3.    เรือนไทยสมัยโบราณเขาจะใช้ไม้ขัดประตู
    4.    แม่ครัวขัดกระทะแล้วนำไปผึ่งแดด

15.    ข้อใดไม่มีความหมายที่แสดงความหมายถึงพระนิพพาน
    1.    หวังจะยังสัตว์ให้ข้ามห้วงมหรรณพภพสงสารให้ถึงฟาก
    2.    ธรรมดาว่าสตรีนี้เป็นเกาะแก่งกีดกระแสกุศล  มีมัจฉริยะมืดมนคือตัวมาร
    3.    สำเภานี้ก็ไม่ได้วอกแวกวาบหวั่นไหว  ก็จะแล่นระรี่เรื่อยเฉื่อยไปจนถึงเมืองแก้ว
4.    ขอให้ทูลกระหม่อมแก้วจงสำเร็จแก่พระวิสุทธิสร้อยสรรเพชญพุทธ
อัครอนาวรณญาณในอนาคตกาลโน้นเถิด
16.    ข้อใดมีคำชนิดเดียวกับคำที่ขีดเส้นใต้ในประโยค  “ฉันจะซื้อหนังสือสามเล่ม”
    1.    เขาสั่งก๋วยเตี๋ยวอีกชาม
    2.    ฉันนั่งอ่านหนังสือคนเดียว
    3.    แม่มีลูกคนที่สองเป็นชาย
    4.    ในสวนมีต้นมะพร้าวหลายต้น
17.    ข้อใดเป็นประโยคต่างชนิดกับข้ออื่น
    1.    บ่อรวมปลาใช้เป็นบ่ออนุบาลลูกปลาที่มีขนาดเล็ก
    2.    ปลาพันธุ์ต่างๆกินอาหารธรรมชาติที่เกิดขึ้นในแปลงนา
    3.    หลังจากที่ไถคราดและปักดำเสร็จแล้วจึงควรปล่อยปลา
    4.    พันธุ์ปลาที่เหมาะแก่การเลี้ยงในนาข้าวควรมีคุณสมบัติเลี้ยงง่าย
18.    ข้อใดไม่แสดงวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
    1.    กับข้าวไทยส่วนใหญ่มักมีรสเผ็ด
    2.    ดิฉันปวดศรีษะจึงขออนุญาตลาหยุดครึ่งวัน
    3.    บิดาของกามนิตเป็นพ่อค้าใหญ่ของกรุงอุชเชนี
    4.    สมเด็จพระสังฆราชประทานพรปีใหม่ทางโทรทัศน์
19.    ข้อใดใช้ภาษาระดับไม่เป็นทางการ
    1.    ธนาคารส่งจดหมายนัดให้สุดาไปสอบสัมภาษณ์
    2.    ลูกสาวของเขาทั้งสามคนหน้าตาพอไปวัดไปวาได้
    3.    เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารว่าถูกต้องแล้วจึงประทับตรารับรอง
    4.    อธิบดีได้รับเชิญให้กล่าวคำอวยพรในงานมงคลสมรส

20.    ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของผู้แต่งคำประพันธ์ต่อไปนี้
            “ศาสตร์ใดจะล้ำเท่า        ธรรมาน
            ทรัพย์สิ่งใดใครทาน        ที่ให้
            รักใดจักปูนปาน        รักสัจ  ศีลนา
            สุขสิ่งใดจักได้            สุขเพี้ยงนฤพาน”
    1.    พูดให้คิด            
2.    เตือนให้ทำ
    2.    แนะให้หวัง            
4.    ถามให้ตอบ
21.    ข้อใดใช้ภาษาในงานเขียนเชิงวิชาการได้เหมาะสมที่สุด
    1.    หากเหตุการณ์ยังเป็นอย่างนี้แน่นอนว่าผู้ใหญ่ก็ย่อมคัดค้าน
    2.    สังคมจะพัฒนาอย่างยั่งยืนได้  ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของประชาชน
    3.    ทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามต่างก็มีบทบาทในการพัฒนาสังคมได้เสมอ
    4.    คงไม่ใช่เรื่องของรัฐที่จะออกกฎหมายบังคับให้ชาวบ้านเลิกรักษาป่าชุมชน
22.    ข้อใดใช้คำถูกต้องตามหน้าที่ทุกคำ
    1.    คุณอย่าเข้มงวดลูกๆนักเลย  ปล่อยให้พวกแกได้เล่นสนุกบ้างเถิด
    2.    การปฏิบัติงานต้องวิวัฒนาการไปตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
    3.    เราควรนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
    4.    หัวหน้าอธิบายอย่างละเอียด  พวกเราจึงชัดเจนแล้วว่าขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็น
อย่างไร
23.    การใช้คำซ้ำในข้อใดต่างจากข้ออื่น
    1.    น้ำพระทัยเธอข่อนๆ คิดไม่ขาด
    2.    น้ำพระชลนัยน์ไหลลงหลั่งๆ
    3.    พุ่มไม้ครึ้มเป็นเงาๆ  ชะโงกเงื้อม
    4.    ฝูงสกุณาออกหากินบินเกริ่นก้องร้องอยู่แจ้วๆ

24.    คำประพันธ์ต่อไปนี้ไม่ใช้กลวิธีการแต่งตามข้อใด
            “ฉับฉวยชกฉกช้ำ        ฉุบฉับ
            โถมทุบทุ่มถองทับ        ถีบท้าว
            เตะตีต่อยตุบตับ        ตบตัก
            หมดหมู่เมงมอญม้าว          ม่านเนื้อหมางเมิน”
    1.    การเล่นคำ
    2.    สัมผัสสระ
    3.    สัมผัสพยัญชนะ
    4.    การเลียนเสียงธรรมชาติ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้