ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : หนังสือเตรียมสอบครูพี่เลี้ยง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

หนังสือเตรียมสอบครูพี่เลี้ยง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

แนวข้อสอบ การศึกษาปฐมวัย

1. Day Care Centres  คืออะไร

ตอบ ศูนย์เด็กเล็ก

2. ศูนย์เด็กเล็ก รับเด็กวัยใด

ตอบ  3  เดือน  ถึง 3ปี

3. ศูนย์เด็กเล็กอยู่ภายใต้การดูแลขององค์ใด

ตอบ องค์การอาสาสมัครของสตรีและกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

4. วัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์เด็กเล็ก

ตอบ  จัดขึ้นเพื่อบริการแม่ที่ต้องทำงานกระทรวงแรงงานฯ จะเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายโดยคำนึงถึงรายได้ของแต่ละครอบครัวเป็นหลัก

5. การดูแลโดยใช้ระบบครอบครัวเป็นระบบการศึกษาปฐมวัยระดับใด

ตอบ ศูนย์เด็กเล็ก

6. สถานรับเลี้ยงเด็ก (Nursery School) รับเด็กวัยใด

ตอบ  วัย 3-5 ปี

7. Nursery School อยู่ภายใต้การดูแลขององค์กรใด

ตอบ  สภาเทศบาล

8. โรงเรียนอนุบาล (Kindergarten)  รับเด็กวัยใด

ตอบ 5 – 6 ปี

9. การศึกษาภาคบังคับเริ่มตั้งแต่วัยใด

ตอบ โรงเรียนอนุบาล วัย 5 – 6 ปี

10. ศูนย์เด็กสมบูรณ์(well baby) เป็นหน่วยงานของส่วนใด

ตอบ กระทรวงสาธารณสุข

11. หน้าที่ของศูนย์เด็กสมบูรณ์(well baby) คืออะไร

ตอบ ตรวจเช็คพัฒนาการของเด็กเล็ก  หากเห็นว่าเด็กมีความบกพร่องในพัฒนาการก็จะให้การบำบัดช่วยเหลือร่วมกับผู้ปกครองของเด็ก หรือส่งไปยังศูนย์บำบัดเฉพาะทาง

12. เด็กที่มีความต้องการพิเศษอยู่ในช่วงอายุเท่าใดที่มีสิทธิได้รับการศึกษาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

ตอบ 3 – 21 ปี

13. การให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวัยที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ แบ่งออกเป็นกี่แบบ อะไรบ้าง

ตอบ  3  แบบ  ได้แก่

1. ให้การศึกษาภาคพิเศษอย่างเต็มรูปแบบ โดยมีผู้เชี่ยวชาญดูแลตลอดเวลา

2. ให้การศึกษาภาคปกติโดยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางช่วยเหลือบ้าง

3. ให้การศึกษาแบบเรียนร่วมโดยเด็กที่ต้องการความ

ต้องการพิเศษจำนวน 8 คน อยู่ในห้องที่มีเด็กปกติอีก12 คน

14. ศูนย์ฝึกหัดครูอนุบาลมีทั้งหมดกี่แห่งทั่วประเทศ

ตอบ  10 แห่ง

15. ใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรมgmjk.f

ตอบ  ปีและเพิ่มอีก 1 ปี จะได้ปริญญาตรีหลักสูตรเป็นวิชาทั่วไป

16. การฝึกอบรมครูอนุบาลมีการจัดฝึกอบรมอย่างไร

ตอบ   กระทรวงศึกษาฯ จะจัดหน่วยศึกษานิเทศก์มาให้การอบรมการอบรมจะเป็นการสะสมแต้มของครู และจะเป็นการเพิ่มเงินเดือนด้วย

17. ปรัชญาของการศึกษา คืออะไร

ตอบ  ต้องให้เด็กได้เผชิญกับประสบการณ์ที่จะช่วยให้เขาได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว และให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ วัฒนธรรมทางสังคม

18. ครู  ตาม ปรัชญาของการศึกษา คือ

ตอบ ครูแต่ละคนมีเอกลักษณ์เฉพาะตน มีจุดเด่นและจุดด้อย ครูควรเป็นนักคิด นักเรียนรู้ รู้จักประเมินตนเอง และรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตนกระทำ ครูต้องยอมรับว่าตนไม่รู้ทุกเรื่อง ดังนั้น จึงต้องเรียนรู้ไปพร้อมกับเด็ก และเรียนรู้ระหว่างกัน รู้จักการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งสมมติฐาน สรุป และประเมินผล ครูต้องสอนให้เด็กมีความรับผิดชอบครูต้องรู้จักเด็ก เพื่อจะช่วยให้เด็กได้พัฒนาเต็มศักยภาพในทุกด้าน


เอกสารแนวข้อสอบครูพี่เลี้ยง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 

แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

แนวข้อสอบ การศึกษาปฐมวัย

แนวข้อสอบหลักสูตรและการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ชุด1-2

มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๔๖

แนวข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย 
สาคขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์
 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  
decho.by@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้