ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : หนังสือเตรียมสอบนักวิชาการพาณิชย์ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

หนังสือเตรียมสอบนักวิชาการพาณิชย์ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

(1) ถ้าเปิด AEC จะมีผลต่อกระทบต่ออุตสาหกรรมไทยและผลกระทบต่อภาคการเกษตรไทยอย่างไรบ้าง
(2) ถ้าคุณเป็นนักวิชาการพาณิชย์ คุณจะให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับตัวของผู้ประกอบการไทยอย่างไรถึงจะแข่งขันกับ AEC ได้
(3) ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นจาก 30.45 มาเป็น 29.00 มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไรบ้าง
(4) ถ้าคุณเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จงอธิบายเกี่ยวกับการส่งออกและการตลาดของสินค้าการเกษตรเช่น ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย และ ยาพารา
(5)  สาเหตุของวิกฤติการณ์การเงินที่แพร่ไปทั่วโลกเกิดจากอะไร
(6)  ประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างต่อภาวะเศษรฐกิจโลกในปัจจุบัน
(7)  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ มีบริการอะไรบ้างให้กับประชาชนได้ทราบข้อมูล
red;"> มีอธิบายคำตอบละเอียดทุกข้อ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 

แนวข้อสอบเก่านักวิชาการพาณิชย์ 2 ข้อ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน _AEC_ ด้านเศรษฐกิจ
ความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ _อัตนัย_
- การค้าระหว่างประเทศ
- ความตกลงระหว่างประเทศด้านการลงทุน
- การสอบสัมภาษณ์

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย
 
 สาคขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี 
เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  decho.by@hotmail.comจำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1.    ภาษีมูลค่าเพิ่ม  คือ
ก. ภาษีทางอ้อม  คิดจากมูลเพิ่มของสินค้าและบริการ
ข. ภาษีทางอ้อม คิดจากกำไรของการขายสินค้าหรือบริการ
ค. ภาษีทางตรง  ที่เรียกเก็บจากบุคคลที่ซื้อสินค้าหรือบริการ
ง. ไม่มีข้อถูก
ตอบ   ก. ภาษีทางอ้อม  คิดจากมูลเพิ่มของสินค้าและบริการ
2.    ภาษีมูลค่าเพิ่มมีกี่อัตรา
ก. 1  อัตรา                    ข. 2  อัตรา
ค.  3 อัตรา                    ง. 4 อัตรา
ตอบ  ข. 2  อัตรา    คือ   1. อัตราร้อยละ 7        2.  อัตราร้อยละ  0
3.    ถ้าจะร้องเรียน  ขายสินค้าเกินราคา  สายด่วน คือ
ก. 1196                        ข. 1569
ค. 1695                        ง. 1269
ตอบ  ข. 1569
4.    ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนราคาสินค้า หรือ สายด่วน 1569 จัดตั้งขึ้นเพื่ออะไร
ก. รับร้องเรียนจากผู้บริโภคที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้ามาเพื่ออุปโภค บริโภค
ข.   รับร้องเรียนจากผู้บริโภคจากการให้บริการไม่เป็นธรรม หรือถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการร้านค้า ผู้จำหน่ายสินค้า  
ค. รับร้องเรียนจากผู้ประกอบการ หรือผู้จำหน่ายสินค้า ไม่ปิดป้ายแสดงราคา
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ
5.    สินค้าเกษตร  ส่งออก  3  อันดับแรก  ของไทยคืออะไรบ้าง
ก. ข้าว    ยางธรรมชาติ   ผักผลไม้            ข. ยางธรรมชาติ   ข้าว      น้ำตาลทราย
ค. ผักผลไม้   ไก่แปรรูป   ไม้และผลิตภัณฑ์    ง. ยางธรรมชาติ    ไม้และผลิตภัณฑ์   ข้าว
ตอบ   ข. ยางธรรมชาติ   ข้าว   น้ำตาลทราย6.    ราคา  FOB  คือ  อะไร
ก. ราคาสินค้าที่ส่งมอบ ณ ท่าเรือ  
ข. ราคาสินค้า + ค่าจัดส่งถึงผู้ซื้อ แต่ไม่รวมค่าประกันสินค้าเสียหายขณะขนส่ง
ค.  ราคาสินค้า + ค่าจัดส่งถึงผู้ซื้อ + ค่าประกันภัยสินค้าเสียหายในขณะขนส่ง
ง. ไม่มีข้อถูก
ตอบ   ก. ราคาสินค้าที่ส่งมอบ ณ ท่าเรือ  
7.    ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ  F.O.B
ก. ผู้ซื้อต้องจัดหาเรือมารับสินค้าที่ท่าเรือต้นทาง
ข. ผู้ซื้อจะเป็นผู้ทำประกันภัย
ค. ผู้ขายมีหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะค่าลำเลียงสินค้าขณะขนส่ง
ง. ผู้ขายมีหน้าที่รับผิดชอบความเสี่ยงภัยหรือภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับสินค้าขณะขนส่ง
ตอบ  ง. ผู้ขายมีหน้าที่รับผิดชอบความเสี่ยงภัยหรือภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับสินค้าขณะขนส่ง
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้